Menu

Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed

NUNA MED 2013 bliver opbygget omkring plenumforedrag og en række emnecentrede workshops, der både giver plads for foredrag og mere dybtgående diskussioner. Interesserede inviteres til at planlægge en emnecentreret work-shop mhp. indsamling og præsentation af viden om et specifikt emne på NUNA MED 2013. En sådan workshop kan søge om økonomisk støtte hos NUNA MED 2013 (post@nunamed.org).

Nedenfor ses workshops under NUNA MED 2013. Klik på links for uddybende beskrivelser.