Menu

Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed

Længde: 90 min

Moderator: Lektor Lise Hounsgaard

Der tages udgangspunkt i såvel konkrete projekter samt forskellige teorier og metoder som kan medvirke til at afdække, hvordan patienter håndterer deres daglige livsførelse og hvordan sygepleje udføres i byer og bygder.

Der vil desuden blive sat fokus på en diskussion af hvilken betydning forskellige perspektiver på kultur kan have for sygeplejen og hvordan sygeplejesocialantropologisk forskning kan bidrage til at fremme sundhed og velvære i befolkningen og i sundhedsvæsenet.

1.       Forskellige perspektiver på kulturbegrebet i sygeplejeforskning – konsekvenser for forskning og praksis
Professor Torunn Hamran, Faglig leder Senter for omsorgsforskning, Universitetet i Tromsø, Norge

 2.       Sygeplejeantropologisk forskning: et instrument til at fokusere på Sundhed og velvære i arktisk sygepleje
Adjunkt Helle Møller, Department of Health Sciences, Lakehead University, Canada

3.       Hverdagsliv med sygdom – Et kvalitativt studium
Ph.d.stud. Tine Aagaard, Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab, Grønlands Universitet, Grønland

4.       Kendetegn ved sygepleje i byer og bygder
Lektor Lise Hounsgaard, Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab, Grønlands Universitet og Enheden for Sygeplejeforskning, SDU, Danmark