Menu

Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed

Skolebørn er generelt en sund aldersgruppe, men alligevel er der mange skolebørn, der ikke vurderer deres egen sundhed i top eller som mistrives. Det kan have mange årsager, som faktorer i opvæksten eller i familien, sorg, ensomhed, mobning eller faktorer relateret til fattigdom. Stress og forventningspres kan også spille ind. Fælles for mistrivsel i ungdomsårene er, at det kan have betydning for det fysiske velbefindende og også for selvværd og helbred senere i livet.

Vi håber, at denne workshop kan være med til at sætte fokus på skolebørns sundhed og på lovende indsatser til at forbedre sundheden.