Menu

Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed

Tværfaglighed opfattes som et bærende element i udarbejdelsen af børne- og ungestrategien, ligesom det skal være i gennemførelsen af de konkrete indsatser. Det er opfattelsen, at et velfungerende skole-, sundheds- og socialvæsen er hinandens forudsætninger for at skabe den bedst mulige trivsel og udvikling for børn og unge.

Strategien bygger alle sine indsatser omkring 3 niveauer: Indsatser for alle børn, indsatser for børn i risiko for udvikling af specielle behov og børn der allerede har særlige behov. Strategien har således et stort element af forebyggelse.

Forudsætningen for at kunne arbejde effektivt sammen på tværs er, at man har samme syn og samme forståelse for behovene hos familier og børn. Denne workshop handler derfor om at blive bedre til at se omsorgssvigt og er delvis en opfølgning omkring et kursus holdt i november 2012 omkring netop det at se og vurdere børns behov.

Der er allerede planlagt en række indlæg på workshoppen, men nye er meget velkomne.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga

Med venlig hilsen

Birgit V. Niclasen

Lægefaglig konsulent

Departementet for Sundhed

Toqq/direkte 346607

bivn@nanoq.gl