Menu

Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed

Genetisk forskning sprænger i disse år sine grænser. Der rapporteres dagligt om nye fund, der påviser sammenhæng mellem genetiske varianter og sygdom eller sundhedsadfærd. Det er dog sjældent, at genetikkens bidrag er andet og mere end en statistisk øget risiko. I denne workshop skal vi blandt andet høre om den grønlandske befolknings genetiske afstamning og om genetiske markører for metaboliske sygdomme. Vi får også løftet sløret for baggrunden for den hårdnakkede og populære myte, der forklarer forekomsten af alkoholproblemer i Grønland med genetiske forhold.

Workshopansvarlig:

Professor Peter Bjerregaard
pb@si-folkesundhed.dk
Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, København