Menu

Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed

Tuberkulosens historie i Grønland er lang.  Ved en bemærkelsesværdig indsats svandt forekomsten fra rekordhøjder i 1950’erne til fredelige vesteuropæiske niveauer i 1980’erne, hvor vi troede at sygdommen ikke længere udgjorde en samfundstrussel. I løbet af 1990’erne steg forekomsten dog igen.  I 1999, da man måtte erkende en incidensrate på 112 pr. 100.000 indbyggere, fastsatte man et optimistisk mål; en incidens under 10 pr. 100.000 allerede i 2010.  På trods af vores bedste indsats, flere nationale strategier og utallige initiativer, nåede vi langtfra målet.  Tværtimod blev 2010 et rekordår med 116 nye tilfælde, hvilket svarer til en incidens på 205 pr. 100.000 – den højeste siden 1966. Strategien måtte revideres, og nu står vi igen klar med en ny national TB-strategi og nye diagnostiske muligheder.

Workshoppen vil byde på en redegørelse for situationen og de udfordringer, vi er stillet overfor. Nye tiltag og studier vil blive præsenteret, og der vil blive mulighed for diskussion af problemstillingen og de valgte strategier.