Siden 1991 har der ca. hvert tredje år været afholdt NUNAMED konferencer med 200-250 deltagere, fortrinsvis fra Grønland og Danmark. I 2003 blev NUNAMED afholdt som en del af ICCH12 med deltagere fra hele det arktiske område og fra de skandinaviske lande. Sinde 2003 er antallet af deltagere fra lande udenfor Grønland og Danmark stigende.

Formålene med NUNAMED-kongresserne er:

  • At præsentere aktuelle grønlandsmedicinske forskningsresultater.
  • At sætte aktuelle grønlandsmedicinske forskningsspørgsmål til debat i et tværfagligt forum i Grønland.
  • At fremme samarbejdet om sundhedsfaglig forskning i Grønland mellem faggrupper og mellem sundhedsdistrikter.

Indhold

Det faglige indhold på NUNAMED 2022 består af keynote foredrag og temasessioner. Se siden om Fagligt indhold for foreløbige programpunkter.

Arrangører

NUNAMED arrangeres af Grønlandsmedicinsk Selskab, Peqqissaasut Kattuffiat (Grønlands Sygeplejeorganisation), Grønlands Lægekredsforening og Grønlands Center for Sundhedsforskning (Greenland Center for Health Research).

Arrangementskomité

Anders Koch, Anna Kleist Egede, Anne-Sophie Homøe, Carsten J Jensen, Christina VL Larsen, Christine Ingemann, Gert Mulvad, Hjalte Larsen, Iben Motzfeldt, Ingelise Olesen, Inuuti Fleischer, Karen Bjørn-Mortensen, Kent Jensen, Maja Christiansen, Marie Backe, Parnuna Heilmann & Pauline Olesen

Historie

Starten på den nyere tid inden for den sundhedsfaglige grønlandsforskning kan sættes ved afholdelsen af den første NUNA MED konference i 1991. Formanden for Grønlandsmedicinsk Selskab havde fået den dristige idé at arrangere en sundhedsvidenskabelig konference i Nuuk om grønlandsforskningens resultater og problemer. Sammen med en arrangementskomité i Nuuk lykkedes det at stable en enestående konference på benene. Arrangørerne var blevet enige om, at med 40 deltagere kunne konferencen kaldes en succes – der kom 165. NUNA MED er siden gentaget i 1994, 1997, 2000, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 og senest i oktober 2019. Også fremover afholdes kongressen hvert 3. år, næste gang 30. september – 2. oktober 2022. Kongressen i 2003 blev afholdt som en international kongres – 12th International Congress on Circumpolar Health – med 350 deltagere og 200 foredrag.

NUNA MED 91 blev holdt på 5. sal af Hotel Hans Egede, og lokalerne var allerede fra starten for små til plenumsessionerne. Ved åbningssessionen kom det vist også bag på mange, at hotellet ikke var vant til denne type videnskabelige arrangementer – der var hverken rigget an til lysbilleder eller overhead, og foredragsholderne måtte med hænderne tegne deres figurer i luften.

Ved åbningen af NUNA MED 94 kunne det daværende Landsstyremedlem for Sundhed og Miljø, Ove Rosing Olsen, konstatere, at NUNA MED var blevet en tilbagevendende begivenhed. Det har eftertidens arrangementskomiteer levet op til.

Teknikken har udviklet sig fra lysbilleder og overhead til lyskanoner og PowerPoint, og Katuaq’s store sal har gjort det muligt for et stigende antal deltagere at både se og høre plenumforedragene. Men udsigten til Sermitsiaq og over fjorden mod Nordlandet danner stadig baggrund for inspirerende foredrag og etablering af kontakt mellem forskere, sundhedspersonale, administratorer og politikere fra Grønland og Danmark, der forenes af den fælles interesse for at forbedre sundhedsforholdene for den grønlandske befolkning.