Program
NUNAMED er opbygget omkring plenumforedrag og en række emnecentrede temasessioner, der både giver plads for foredrag og mere dybtgående diskussioner. Se Program-siden. Konferencesproget er fortrinsvis dansk. Der vil være workshops både på dansk, grønlandsk og engelsk.

Priser og tilmelding
Deltagelse i kongressen koster kr. 4.000, for studerende kr. 1.000. Konferencepakken omfatter deltagelse i konferencen, frokost på konferencedagene, konferencekit og konferencerapport. Gallamiddag koster kr. 600. Deltagelse én enkelt dag er mulig for kr. 1.000. Se Registreringssiden.

Indsendelse af abstracts
Deadline 15. august 2022. Se Abstract-siden.

Overnatning
Der er truffet aftale med Hotel Hans Egede om reservation af hotelværelser til en særlig konferencepris. Aftale om overnatning sker ved direkte henvendelse til hotellet pr. mail booking@hhe.gl. Der er et begrænset antal værelser til rådighed, så tidlig reservation anbefales.
Der findes andre overnatningsmuligheder i Nuuk. Se www.visitgreenland.com, HomeToGo eller Booking.com.

Rejser
Billetter til Nuuk kan bestilles on-line ved Air Greenland, ved Icelandair eller ved et rejsebureau. NUNA MED 2022 har ikke truffet aftaler med nogen rejsearrangører.

______________________________________________________________________________________________________

IN ENGLISH

Program
NUNAMED is structured around plenary sessions / keynotes and a series of subject-centred thematic sessions, which both provide space for oral presentations and more in-depth discussions. See the Program page. The conference language is mainly Danish. There will be workshops in both Danish, Greenlandic and English.

Prices and registration
Participation in the congress costs DKK 4,000, for students DKK 1,000. The conference package includes participation in the conference, lunch on the conference days, conference kit and conference report. Gala dinner costs DKK 600. Participation for a single day is possible for DKK 1,000. See the Registration page.

Submission of abstracts
Deadline 15 August 2022. See the Abstract page.

Accomodation
An agreement has been reached with Hotel Hans Egede on the reservation of hotel rooms at a special conference price. Agreement on accommodation is made by contacting the hotel directly per email booking@hhe.gl. There are a limited number of rooms available, so early booking is recommended. There are other accommodation options in Nuuk. See www.visitgreenland.com, HomeToGo or Booking.com.

Travels
Tickets to Nuuk can be ordered online at Air Greenland, at Icelandair or at a travel agency. NUNA MED 2022 has not made agreements with any tour operators.