GUIDELINES FOR ABSTRACTS

 

  • Tilmelding af indlæg til NUNAMED sker ved indsendelse af et abstract (resumé) ved brug af den elektroniske tilmelding nedenfor på denne side.
  • Et abstract kan tilmeldes som foredrag i de frie foredragssessioner/temasessioner eller som poster i postersessionen.
  • Hvis der præsenteres et abstract på en temasession, skal tilmelding først ske efter aftale med den ansvarlige for temasessionen. Alle indlæg på temasessionerne skal tilmeldes på denne side.
  • For Tips og tricks til udformning af en poster, se siden Posterudformning.
  • Abstractet skal være kort og informativt og bør typisk omfatte (a) formål, (b) materiale og metoder, (c) resultater og (d) konklusion. Det er ofte en god idé at strukturere abstractet med disse punkter som overskrifter (se eksemplet nedenfor). Husk at skrive alment forståeligt og at undgå forkortelser.
  • Abstractteksten må højst fylde 300 ord. Undgå referencer i abstractet.

Eksempel på abstractformat:
Formål: I 2016 blev isbjørne observeret i Grønland. Formålet med dette studie var at dokumentere, at isbjørne eksisterer i Grønland.
Materiale og metoder: I 2017 blev der sat kameraer op i hele Grønland for at fotodokumentere isbjørne.
Resultater: I alt 100 billeder blev taget af isbjørne.
Konklusion: Isbjørne eksisterer i Grønland.


  • All abstracts for NUNAMED are submitted electronically using the form below on this page.
  • An abstract can be submitted as an oral presentation for an open or a thematic session, or as a poster presentation for the poster session.
  • If an abstract is intended to be presented in a thematic session, abstract submission can first take place after the session responsible person has been consulted. All abstracts for thematic sessions must be uploaded on this page.
  • For Tips and tricks for poster composition, please see the Poster presentation page.
  • The abstract must be short and imformative and should typically consist of (a) Objective (b) Material and methods, (c) Results and (d) Conclusion. It is a good idea to structure your abstract with these words as headings (please see the example below). Remember to write the abstract in a clear language and avoid abbreviations.
  • The abstract text must not exceed 300 words. Do not put references in the abstract.

Example of abstract format:
Objective: In 2016, polar bears were observed in Greenland. The objective of this study was to document that polar bears exist in Greenland.
Material and methods: In 2017 cameras were placed all over Greenland to photo document polar bears.
Results: In total 100 pictures were taken of polar bears.
Conclusion: Polar bears exist in Greenland.