Abstracts kan nu tilmeldes.

GUIDELINES FOR ABSTRACTS

    • Tilmelding af indlæg til NUNAMED sker ved indsendelse af et abstract (resumé) ved brug af den elektroniske tilmelding på denne side.
    • Et abstract kan tilmeldes som foredrag eller poster i henholdsvis de frie foredragssessioner og postersessionen. Hvis der præsenteres et abstract på en temasession, skal abstractet også tilmeldes her, dog først efter aftale med den ansvarlige for temasessionen. For Tips og tricks til udformning af en poster, se siden Posterudformning.
    • Abstractet skal være kort og informativt og bør typisk omfatte (a) formål (b) materiale og metoder, (c) resultater og (d) konklusion. Det er ofte en god idé at strukturere abstractet med disse punkter som overskrifter (se eksemplet nedenfor). Husk at skrive alment forståeligt og at undgå forkortelser.
    • Abstractteksten må højst fylde 300 ord. Undgå referencer i abstractet.

 

Eksempel på abstractformat:
Formål: I 2016 blev isbjørne observeret i Grønland. Formålet med dette studie var at dokumentere, at isbjørne eksisterer i Grønland.
Materiale og metoder: I 2017 blev der sat kameraer op i hele Grønland for at fotodokumentere isbjørne.
Resultater: I alt 100 billeder blev taget af isbjørne.
Konklusion: Isbjørne eksisterer i Grønland.