Menu

Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed

Baggrunden for workshoppen er, at det retspsykiatriske område lige nu har stort fokus. Dels er det vedtaget, at hjemtage de grønlandske indsatte, der lige nu sidder i forvaring i den psykiatrisk ledede anstalt i Herstedvester, når den nye anstalt i Nuuk står færdig i 2017-2018. Herudover har opfølgningen af psykiatriredegørelsen fra 2012 anbefalet, at det retspsykiatriske område får et særskilt fokus.

I workshoppen er allerede planlagt flere indlæg, men nye er velkomne.

De planlagte er:

1)     En indledning omkring ”Redegørelse på det psykiatriske område” og ” ”Status for opfølgning af anbefalingerne i ”Redegørelse på det psykiatriske område, 2010med fremlæggelse af anbefalingerne fra disse redegørelser (oplægsholder: Departementet for Sundhed)

2)     Retspsykiatrien i Grønland set fra A1 – samarbejdet omkring de retspsykiatriske patienter (oplægsholder: Ledende psykiatrisk overlæge)

3)     Retspsykiatrien i Grønland set med politiets øjne (oplægsholder: Politiet)

4)     Retspsykiatrien i Grønland set med Kriminalforsorgens øjne – herunder betydningen af den nye kriminallov fra 2010 (oplægsholder: Kriminalforsorgen)

5)     Rehabilitering af de retspsykiatriske patienter – kommunalt samarbejde og tilbud (oplægsholder: Fagchef fra en kommune)

6)     Uddannelsesmæssige og praktiske udfordringer – hvad skal vi kunne i fremtiden indenfor behandling og resocialisering (Retspsykiatrisk afdeling R3)

Med venlig hilsen

Birgit V. Niclasen

Lægefaglig konsulent

Departementet for Sundhed

Toqq/direkte 346607

bivn@nanoq.gl