Menu

Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed

NUNA MED er vokset år for år, og det skyldes den store interesse der er for forskning i Grønland. De grundlæggende forskningsmetoder og krav hertil er selvfølgeligt de samme som mange andre steder i verden, men omstændigheder og ressourcer er særlige på visse punkter.

Det kan indimellem kræve særlige egenskaber hos forskerne.

I denne workshop vil vi bl.a. høre oplæg om de specifikke krav der er til sundhedsforskning i Grønland; om succesfuld udførsel af feltstudier i Grønland; om hvordan man får et godt samarbejde med det stedlige sundhedsvæsen; om hvilke ressourcer der kan være til rådighed for registerstudier; samt om hvad Danmark og Grønland i fællesskab kan gøre for forskningen i Grønland.

Workshop-ansvarlig: Anders Koch, Statens Serum Institut