NUNA MED 2013 består i lighed med tidligere af en række plenumforedrag, temasesisoner med frie foredrag, poster præsentationer og en række emnecentrerede workshops, hvor der er plads til dybdegående diskussioner.

Download program og programændringer ved tryk på disse links.

Plenumforedrag:

  • Minik Rosing, professor: Forskning i Grønland
  • Thomas Steensgaard, distriktslæge: NUNA MED i historisk perspektiv
  • Jon Ojvind Odland, professor: Global maternal and child health. Challenges and opportunities with focus on Arctic populations
  • Benedict Kjærgaard, overlæge: Hypotermi
  • Ruth Montgomery: PhD-afhandling –  The Culture of Birth and the Health of the Greenlandic Perinatal Family
  • Annemette Nyborg Lauritsen: PhD-afhandling – Anstaltsanbringelser
  • Kari Dyregrov, dr. phil.: Efterladte ved selvmord i møde med hjælpeapparatet

Workshops fremgår af Workshopsiden.

Vigtige tidspunkter:

Fredag d. 6. september 15-17: Velkomstreception, Nuuk Kunstmuseum

Lørdag d. 7. september kl. 9:00: Konferencestart

Mandag d. 9. september kl. 17:00: Slut på konferencen

Mandag d. 9. september kl. 19:00: Festmiddag