Download NUNAMED-2016 invitation in English

NUNA MED 2016 ER NU SLUT. PÅ GENSYN TIL NÆSTE NUNA MED I NUUK 5. – 7. OKTOBER 2019.

SE ‘BILLEDER OG PRÆSENTATIONER‘ FOR MATERIALE FRA NUNA MED 2016.

Grønlandmedicinsk Selskab, Peqqissaasut Kattuffiat (Grønlands Sygeplejeorganisation), Grønlands Lægekredsforening og Greenland Institute of Health Research har hermed glæden at indbyde til den 9. NUNA MED – en konference om medicin og sundhed i Grønland 1. – 3. oktober 2016 i Nuuk.

Siden 1991 har der ca. hvert tredje år været afholdt NUNA MED konferencer med 200-250 deltagere, fortrinsvis fra Grønland og Danmark. I 2003 blev NUNA MED afholdt som en del af ICCH12 med deltagere fra hele det arktiske område og fra de skandinaviske lande. Sinde 2003 er antallet af deltagere fra lande udenfor Grønland og Danmark stigende. Se historiesiden for en oversigt over NUNA MED-konferencernes historie.

Formålet med NUNA MED-kongresserne er:

  • At præsentere aktuelle grønlandsmedicinske forskningsresultater.
  • At sætte aktuelle grønlandsmedicinske forskningsspørgsmål til debat i et tværfagligt forum i Grønland.
  • At fremme samarbejdet om sundhedsfaglig forskning i Grønland mellem faggrupper og mellem sundhedsdistrikter.

Vi håber, at tilslutningen til NUNA MED 2016 vil være lige så stor som ved tidligere konferencer. Der er stadig behov for at styrke den sundhedsfaglige forskning i og om Grønland for derved at skabe bedre sygdomsbehandling, forebyggelse og sundhedsfremme.

I tilslutning til NUNA MED 2016 vil blive afholdt PhD-sommerskole med title ‘Ethics and research in small populations in a changing environment’ 28. – 30. september og Master Program in Nature and Health Science. Se nærmere på uddannelsessiden.

Abstract-tilmeldingsfrist er 15. august 2016. For de, der har behov for tidlig accept af abstract, vil der være early absctract deadline 15. april. Abstracttilmelding vil kunne ske her på siden i løbet af februar.

NUNA MED finder sted 1.-3. oktober 2016 i Nuuk.

Med venlig hilsen

Grønlandsmedicinsk Selskab
Peqqissaasut Kattuffiat
Grønlands Lægekredsforening
Grønlands Center for Sundhedsforskning (GCHR)

Kontakt: post@nunamed.org
Postadresse: NunaMed,  Box 2031, 3900 Nuuk
Webmaster: ako@ssi.dk

Download NUNAMED-2016 invitation på dansk

Download NUNAMED-2016 invitation på dansk

Download NUNAMED-2016 invitation in English

Download NUNAMED-2016 invitation in English