NUNAMED 2022 består af keynote speaks, temasessioner og en offentlig postersession (se nedenfor) / NUNAMED 2022 consists of keynote speaks, thematic sessions and a public poster session (see below)

Download det færdige program her / download the final program here.

Offentlig Postersession

Lørdag den 1. oktober kl.10.30 til 11.30 afholdes en offentlig poster session, hvor offentligheden i Nuuk kan deltage i konferencen i det tidsrum.

Din poster skal ikke være videnskabelig, men populær. Det betyder at den almindelige borger skal kunne læse den.

Sprog på din poster skal helst være Grønlandsk eller Dansk, og undgå at brug fagtermer.

Der er en præmie for den bedste populære poster.

Efter konferencen rejser alle postere rundt til Grønlands byer.

Du kan vælge kun at bidrage med en poster på NUNAMED eller supplere dit mundtlige oplæg med en populær poster.

Tilmelding af poster gøres ved at indsende et abstract her og indikere, at det er en poster.

Public poster session

On Saturday the 1st of October from 10.30 to 11.30, a public poster session will be held that the public of Nuuk can attend.

Your poster should not be scientific, but popular. By popular we mean that the common citizen should be able to understand your poster.

The language used on your poster should be simple with no use of scientific terms.

There will be a price for the best public poster.

After the conference all posters will be displayed in different towns of Greenland.

You can choose to only contribute with a poster, or you can supplement your oral presentation with a popular poster.

Submit your poster (abstract) here and remember to indicate that it is a poster.