Menu

Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed

Diabetes mellitus er et stigende problem i Grønland. I takt med ændret livsstil og vaner, højere levealder og sundhedsfaglig og generel opmærksomhed er sygdommen blevet almindelig i den grønlandske befolkning. Sundhedsvæsenet i Grønland er således udfordret både i forhold til opsporing og forebyggelse og i forhold til håndtering af patienter med og uden komplikationer. Workshoppen omhandler aktuelle emner om diabetes i Grønland. Endelig afsluttes med præsentation og eksamination af forskningstræningsopgaven om overvægt blandt Grønlandske indskolingsbørn.

Michael Lynge Pedersen