Indsendte foredrag vil under konferencen blive opdelt efter temaer. Vi har allerede modtaget beskrivelser af en række temasessioner, der til inspiration kan ses nedenfor. Flere temasessioner vil blive tilrettelagt på baggrund af indsendte abstracts. Disse kan være indenfor de nedenstående temaer, men kan også være indenfor helt andre temaer indenfor sundhedsområdet. Du er derfor velkommen til at indsende et abstract uanset om dette relaterer sig til en temassession eller ej.

Abstracts submitted for oral presentations during the NUNAMED conference will be organized in different thematic sessions. We have already received descriptions of a number of oral sessions, that are displayed below for inspiration. More thematic sessions will be arranged based on submitted abstracts. These may be placed according to themes below, but may also relate to different themes within the health area. You are therefor welcome to submit an abstract irrespective of whether it relates to an existing thematic session or not.

_______________________________________________________________________________

Accepterede temasessioner / Accepted thematic sessions

Detaljerede beskrivelser nederst på siden / detailed descriptions at the end of the page

(DK = in Danish; GL = in Greenlandic; ENG = in English)

 • Patient og familie (DK)
 • Health and wellbeing in old age (DK + ENG)
 • Aldring og ældrepleje – politik og praksis (DK + GL)
 • Sundhedsetik (DK)
 • Research ethics in Greenland – Moving towards a common framework for ethical guidelines across disciplines in Greenland? (ENG)
 • Diving below the tip of the iceberg – strengthening the critical voice of Arctic Communities when we talk about health and well-being in the Arctic:  Perspectives and interactive presentations from scholars of the Arctic Fulbright Initiative II (ENG)
 • Rehabilitering/Palliation samt organisering i Sundhedsvæsenet – 1. + 2. del (DK)
 • Telemedicin i Grønland (DK)
 • Hørelse og Mellemøreinfektioner (DK)
 • Miljømedicin (DK)

_______________________________________________________________________________

Andre forventede temasessioner / Other expected thematic sessions

 • Diabetes / diabetes
 • Infektionssygdomme / infectious diseases
 • Hjerte-karsygdomme / cardiovascular diseases
 • Miljømedicin / environmental health
 • Arctic Youth Panel (English)
 • Psykiatri / psychiatry
 • Misbrug og behandlingsmetoder / substance abuse and treatment methods
 • Genetik / genetics
 • Vold mod kvinder / violence against women

_______________________________________________________________________________

Beskrivelser af accepterede temasessioner / Descriptions of accepted thematic sessions

Titel/title Beskrivelse/description Chairs Sprog/language
Patient og familie Patientperspektivet repræsenterer et vigtigt element i evidensbaseret pleje og behandling. Værdigrundlaget er, at patienter bør støttes i på et informeret grundlag at medvirke til at træffe beslutninger om deres behandling, samt i at integrere sygdom og behandling bedst muligt i deres hverdagsliv. Set i det perspektiv er sundhed og sygdom ofte et familieanliggende, og det er derfor vigtigt også at inddrage patientens familie og øvrige netværk, hvilket oplæggende med afsæt i forskellige projekter vil belyse. Sessionen afsluttes med paneldebat. Lene Seibæk Danish
Health and wellbeing in old age This session brings together researchers from different research fields working on health and wellbeing in old age. The presentation reports on ageing in Greenland and the Arctic part of Norway. The session represents both medical sciences and humanities with topics such as physiological changes, health, and everyday life and life course. Tenna Jensen & Stig Andersen Danish & English
Aldring og ældrepleje – politik og praksis Denne session handler om politik og praksis på ældreområdet. Der er oplæg fra policy-makers og forskere, som beskæftiger sig med forhold for ældre mennesker på forskellige måder i deres daglige arbejde. Sessionen udgøres af nedslagspunkter, der alle er vigtige for både praksis og politik på området. Nogle af temaerne er rehabilitering, kost, demens og pårørende. Tenna Jensen & Kamilla Nørtoft Scandinavian & Greenlandic
Sundhedsetik Sundhedsetik repræsenterer forskellige etiske problemstillinger, som findes i sundhedsvæsenet. Det omhandler alle de etiske problemstillinger, man møder i arbejdet som sundhedsprofessionel. Nogle etiske problemstillinger vil være fælles for forskellige faggrupper, andre vil adskille sig ud fra det fagperspektiv man har. Etik handler ikke kun om at svare ja eller nej til en handling eller beslutning, men om at kunne argumentere og begrunde handlinger og beslutninger ud fra etiske værdier og retningslinjer. Etiske problemstillinger kan handle om alt fra emner som værdig død, etiske dilemmaer, menneskesyn, og udviklingen af etiske retningslinjer i klinikken. Sygeplejeetisk Råd har valgt at være tovholder på en workshop om sundhedsetik, fordi Rådet gerne vil være med til at styrke den etiske debat og derved kvaliteten i det grønlandske sundhedsvæsen. Rikke Bruun de Neergaard Danish
Research ethics in Greenland – Moving towards a common framework for ethical guidelines across disciplines in Greenland? In Greenland, only research in health science goes through an ethical review managed by the Science Ethics Committee organized under the Chief Medical Officer. Beyond this there is no ethical review process for the extensive amount of research conducted in Greenland by mostly non-Greenlandic researchers. Across the Arctic most regions have ethical guidelines and ethical review boards focused on research involving indigenous land and communities. Examples of these will be presented by international partners at the workshop along with input from key stakeholders of research policy in Greenland. The purpose of this workshop is to: 1) discuss different ethical guidelines and ethical review processes established to protect research with Indigenous populations; and 2) discuss how to develop ethical guidelines and ethical review processes in Greenland. Elizabeth Rink & Christina Viskum Lytken Larsen English
Diving below the tip of the iceberg – strengthening the critical voice of Arctic Communities when we talk about health and well-being in the Arctic:  Perspectives and interactive presentations from scholars of the Arctic Fulbright Initiative II This workshop is organized by sub-cohort of the 2018-2019 Fulbright Arctic Initiative fellows as a part of our collaboration during the program. We are committed to incorporating critical, community-based perspectives within the discourses of community resilience, health, and well-being in the Arctic. Too often, the focus of work in the north is limited to a narrow set of epidemiologic indicators that represent only the tip of the iceberg, while the remaining mass and depth are often hidden from inquiry. Our collective decades of work have shown us that strengths-based approaches can best support thriving Arctic communities. Our focus is community-based, privileging holistic and Indigenous models of health and well-being, and acknowledging the roles of culture, community context, spirituality, relationships (interpersonal and human-animal-environment), trauma, mental health, and infrastructure, in supporting wellbeing in Arctic communities. Nicole Kanayurak & Christina Viskum Lytken Larsen English
Rehabilitering/Palliation samt organisering i Sundhedsvæsenet – 1. + 2. del Organisering af forskellige patientforløb er et stort issue og omdrejningspunkt for sundhedsvæsenet. Organiseringen af de forskellige områder er overordentlige vigtige for at sundhedsvæsnets ydelser kan gives på det rigtige tidspunkt og det rigtige sted. Derfor er et effektivt patientforløb meget afhængig af at alle spiller sammen og arbejder på en smidig tilgang til at patienternes behandling således at alle tager hånd om den del af forløbet som de er ansvarlige for. I den sammenhæng er en effektiv planlægning af patientforløb alfa og omega i patientens sygdomsforløb, i denne session vil vi fokusere på hvilke tiltag vi har i forhold til rehabilitering og palliation i Grønland. Anne Birgitte Jensen & Ella Skifte Danish
Telemedicin i Grønland Forestil dig at alle telemedicinske konsultationer bliver udført med bravur, og forestil dig at Grønlands helbredstilstand forbedres som resultat af at alle borgere har lige adgang til sundhedsydelser. Det Grønlandske Sundhedsvæsen har en vision – alle borgere skal have lige adgang til sundhedsydelser. Da telemedicin er nøglen til at opfylde visionen, arbejder vi i Peqqik-data på at udvikle, forbedre og implementere telemedicin i hele Grønland. Vi står overfor opførelsen af et nyt Diabetes- og Livsstilscenter, støttet af Novo Nordisk fonden. Telemedicin bliver naturligvis et vigtigt element i patientkonsultationerne, så menneskerne i selv de fjerneste egne af Grønland, kan se fagspecialisterne i øjnene og modtage behandling.    Da kompetent behandling af patienter ikke indebærer fysisk tilstedeværelse af specialister, arbejder vi målrettet på at udnytte potentialet i telemedicin i alle patientforløb. Sara Lund & Kirstine Kongsgaard, telemedicinske konsulenter, Peqqik-data Danish
Hørelse og Mellemøreinfektioner Mellemøreinfektioner er udbredte i Grønland og medfører hørenedsættelse som ofte er livslang. Dette betyder at en gruppe børn får sværere livsvilkår både med henblik på social trivsel og uddannelse. Dette forhold har været kendt siden 1800-tallet og er vedvarende blevet bekræftet. Der eksisterer fortsat ikke et øre-høre program i Grønland med henblik på at forebygge problemet. Der foreligger evidens for at høreproblemer forårsaget af mellemøreinfektioner kan forebygges. Sessionen vil omhandle forskellige emner indenfor mellemøreinfektioner og hørenedsættelse samt komme med forslag til en fremtidig indsats således at høreproblematikken blandt grønlandske børn kan komme i yderligere bevægelse.  Preben Homøe, Malene Nøhr Demant & Ramon G. Jensen Danish
Miljømedicin – 1. del Resultater fra ACCEPT studiet – den grønlandske fødselskohorte præsenteres. Eva C. Bonefeld-Jørgensen Danish
Miljømedicin – 2. del Der vil blive præsenteret foredrag omhandlende Brystcancer i GrønlandSelen målinger i GrønlandAllergier i fiskeindustrien i (Vest-)GrønlandGrønlandske boliger og sundhed Eva C. Bonefeld-Jørgensen Danish