NUNAMED starter fredag d. 4. oktober med reception afholdt af Borgmester i Nuuk Charlotte Ludvigsen kl. 17.00 – 19.00 på Nuuk Lokalmuseum, Nuutoqaq, Hans Egedesvej B-234. Download invitation her.

Det videnskabelige program består af keynote præsentationer, temasessioner, frie sessioner og posterophængning.

Download dag-for-dag program på dansk og engelsk her.

Download abstractbog her.

Keynote præsentationer foregår i Katuaq. Se titler og abstracts på keynotepræsentationer her.

Temasessioner varer 90 minutter og foregår på Hotel hans Egede. Disse emnecentrerede temasessioner giver plads både til foredrag og mere dybtgående diskussioner. Interesserede inviteres til at planlægge en temasession mhp. indsamling og præsentation af viden om et specifikt emne på NUNAMED 2019. En sådan workshop kan søge om økonomisk støtte hos NUNAMED 2019 (post@nunamed.org).

Abstracts, der ikke indgår i specifikke temasessioner, vil blive præsenteret i frie sessioner.

Posters vil være ophængt under hele konferencen. Se Posters – tips and tricks for nærmere info om posters fremstilling af dem.

Vi opfordrer deltagerne ved NUNAMED 2019 til at indsende abstracts til tema-/frie sessioner eller som poster på Abstractsiden.

_______________________________________________________________

NUNAMED 29019 starts Friday October 4 with a reception hosted by the Mayor of Nuuk Charlotte Ludvigsen at Nuuk Local Museum, Nuutoqaq, Hans Egedesvej B-234, between 17:0 and 19:00. Download the invitation here.

The program consists of keynote presentations, thematic sessions, free oral sessions and posters on display.

Download day-by-day program in Danish and English here.

Download abstract book here.

Keynote presentations take place in Katuaq. See titles and abstracts of keynote presentations here.

The topic-based thematic sessions last 90 minutes and take place at Hotel Hans Egede. These sessions will provide the possibility for both presentations and in-depth discussions. Most break-out sessions will be held in Danish; however, we will make sure that there will be English-speaking sessions throughout the conference for our international participants. Researchers and professionals are invited to organize break-out sessions/workshops, in order to gain and present knowledge and research on a specific topic at NUNAMED 2019. Such a session/workshop can apply for economic support here: post@nunamed.org.

Abstracts that are not presented in thematic sessions, will be scheduled for free sessions.

Posters will be on display during the whole conference. See Posters – tips and tricks for further information of posters and their production.

We encourage participants to submit abstracts for the thematic or open sessions or for poster presentation on the Abstract page.