ALH_profilbillede_nov13Aviaja Lyberth Hauptmann, biolog fra Københavns Universitet, Ph.D.-studerende i bioinformatik ved DTU i samarbejde med CENPERM, KU og Naturinstituttet, Nuuk. Forsker i mikrobiel genetik i arktiske miljøer med fokus på klimaforandringer og bioteknologi. Blogger på Ingeniøren.dk om Grønlands fremtid, forskning, industri og natur.

 

 

mouritsen-sushi-cut

Ole G. Mouritsen er dr. scient. og professor i molekylær biofysik ved Syddansk Universitet. Hans forskning har fokus på fedtstoffer, membraner og gastrofysik. Han er internationalt kendt for sit forskning inden for biologiske membraner, specielt i relation til proteiner, kolesterol og lægemidler. Han har modtaget en række danske og internationale priser for sin forskning og forskningskommunikation. Han er valgt medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og Akademiet for de Tekniske Videnskaber, og han er præsident for Det Danske Gastronomiske Akademi.

 

_MHM1911Peter Gibson is a physician and clinical scientist who cares for people with respiratory diseases. His major research interests include airway diseases and targeted therapy for asthma and COPD. His work is widely published and he is currently President of the Thoracic Society of Australia and New Zealand.

 

 

 

1512143004

Olav Bjørn Petersen Mangeårig interesse for prænatal diagnostik og screening, inkl UL-baserede teknikker, biomarkører og genetik. Deltager i flere projekter vedr prænatal diagnostik, inkl flere igangværende PhD projekter. Mangeårig interesse for etiske aspekter af fosterdiagnostik, Phd-vejleder for afsluttet antropologisk PhD projekt om konsekvenser af prænatal screening. Tidl medlem af Klinisk-Etisk Komite AUH. Initiativtager til og projektleder af 2 obstetriske telemedicinske projekter, hvorunder der er udviklet et open-source baseret obstetrisk manangement system til selv/hjemmemonitorering af moderens og fostres velbefindende, der nu er implementeret på AUH. Igangværende arbejde med udvikling af open-source baseret generisk national platform for telemedicin/hjemmemonitorering.

 

Kirsten KyvikKirsten Ohm Kyvik er uddannet læge, leder af Klinisk Institut ved Syddansk Universitet og professor ved Odense Patient data Explorative Network ved Odense Universitetshospital. Sideløbende med en karriere som genetisk epidemiolog med fokus på tvillingestudier har hun interesseret sig for og undervist i genetik, forskningsetik og –redelighed. Kirsten er tidligere medlem af Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed og Ekspertudvalget bag Rapport om det danske uredelighedssystem Anbefalinger til håndtering af videnskabelig uredelighed i Danmark. Hun er medlem af de regionale videnskabsetiske komiteer i Region Syddanmark, Den Nationale Videnskabsetiske Komité, samt Den Nordiske Bioetik Komité. Hun har publiceret mere end 300 publikationer.

 

docmartinDr Martin Rhodes MA, MBChB Chief Medical Officer, Antarctic Logistics & Expeditions

 

 

 

 

RhoRhonda Johnsonnda Johnson is Professor of Public Health and Past Chair, Department of Health Sciences at University of Alaska Anchorage, where she coordinated the Master of Public Health (MPH) program focused on northern and circumpolar health issues 2004-2014, and remains active as senior faculty. She has been involved in circumpolar health for about ten years, including her current role as President of the American Society of Circumpolar Health (2012-2015), and as past Chair of the International Association of Circumpolar Health Publishers, and Board member of the International Network for Circumpolar Health Research (INCHR), now Circumpolar Health Research Network (CHRN). Dr. Johnson has also been active in the scientific planning committees for several recent International Congresses of Circumpolar Health, and with U Arctic and other initiatives to expand the availability of collaborative circumpolar health institutes and graduate study options. Particular interests include rural health practice, interpersonal violence prevention, innovative provider teams, health literacy/ health communication, community-based participatory research, and women’s health.
PHexmoor2015
Preben Homøe er overlæge ved Øre-, Næse-, Hals og Kæbekirurgisk afdeling ved Sjællands Universitetshospital i Køge og klinisk professor i øre-næse-halssygdomme ved Københavns Universitet. Preben har siden han blev læge i 1987 interesseret sig for særlig mellemøresygdomme i Grønland og i særdeleshed mellemørebetændelse hos grønlandske børn. Dette har medført flere feltstudier i Grønland. Både Preben’s ph.d. og doktorafhandling angik grønlandske ører. Hoved-halskræft i Grønland er et andet interesseområde. Forskningen er indtil videre mundet ud i 5 afhandlinger i samarbejde med andre. Aktuelt vejleder Preben et nyt ph.d.-projekt i Grønland med henblik på at vurdere om dræn-behandling kan nedsætte forekomsten af mellemøresygdomme blandt grønlandske børn og dermed på længere sigt nedsætte forekomsten af kroniske øreproblemer og hørenedsættelse. Preben har været formand for Grønlandsmedicinsk Selskab i 9 år og er aktuelt bestyrelsesmedlem ligesom Preben har været bestyrelsesmedlem i International Union for Circumpolar Health. Preben har desuden berejst det meste af Grønland som øre-næse-halskonsulent og haft held til at deltage i alle NUNA MED konferencer.

 

Anderskoch

Anders Koch, MD, PhD, MPH, er seniorforsker indenfor infektionsepidemiologi, Statens Serum Institut, og afdelingslæge på Epidemiklinikken, Rigshospitalet. Formand for Grønlandsmedicinsk Selskab og Præsident for The International Union for Circumpolar Health (IUCH).

 

 

 

Helle_2_download_300_DPIHelle Hein, seniorforsker, cand.merc. og ph.d., Copenhagen Business School

 

 

 

 

 

150326 Torben Hansen_0031f copy

Torben Hansen er videnskabelig direktør og professor ved afdelingen for metabolisk genetik på Metabolismecentret (The Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research), Københavns Universitet. Torbens forskning er fokuseret på at karakterisere og forstå arvematerialets, både vores eget og de millioner af mikrober der lever i og på os, betydning for sundhed og sygdom. Et specielt fokusområde er at karakterisere det grønlandske genom i relation til kardio-metabolisk sygdom. Torben er ansvarlig for den molekylærgenetiske diagnostik af specielle diabetesformer på Steno Diabetes Center, er formand for Educational Committee, The Danish Diabetes Academy og er council medlem af EASD. Han har publiceret mere end 400 arbejder og er citeret mere end 23,000 gange. Han har modtaget en række priser, blandt andet Novo Nordisk Foundation Lecture 2015, Scandinavian Society for the Study of Diabetes.