The Scandinavian Delegation of Family Physicians‘  arrangerer nu såvel en før-kongresrejse til Ilulissat med afrejse d. 31. august som en efter-kongresrejse til Sydgrønland med hjemkomst d. 9. september.  Se rejseprogrammer og nærmere beskrivelse på http://allanpelch.dk/Programmer_2010/Groenland_Nunamed_2010_Allan_Pelch.pdf.