The Scandinavian Delegation of Family Physicians arrangerer en før-kongresrejse med afrejse d. 31. august, ophold i Ilulissat med bl.a. besøg på sygehuset, ankomst til Nuuk d. 3. september, overværelse/deltagelse i NUNA MED-kongressen og hjemrejse d. 8. september. Se rejseprogram og nærmere beskrivelse på
http://allanpelch.dk/Programmer_2010/Groenland_Nunamed_2010_Allan_Pelch.pdf.